Imieniny: Ferdynanda, Karola, Jana

Oprocentowanie lokat

 • Rachunki terminowe i lokaty.

 

 

Okres obowiązywania

 

1 miesięczne

1,80%

2 miesięczne

1,80%

3 miesięczne

2,00%

4 miesięczne

2,00%

5 miesięczne

2,00%

6 miesięczne

2,20%

9 miesięczne

2,20%

12 miesięczne

2,40%

24 miesięczne

2,40%

36 miesięczne

2,40%

 

Powyższe rachunki i wkłady oprocentowane są wg. zmiennej stopy procentowej

w stosunku rocznym.

 

 

Promocja:

Lokata wiosenna

dla osób fizycznych, 3 miesięczna, oprocentowanie stałe 5,00%

dla osób fizycznych, 6 miesięczna, oprocentowanie zmienne 5,50%

 

sprzedaż od 01.03.2023r. do 31.05.2023r.

 

Uwaga

 • Wkłady 1, 2, 3 i 6 miesięczne mogą być oprocentowane według stałej stopy procentowej
 • Oprocentowanie środków pieniężnych może być negocjowane w przypadku dobrych i solidnych klientów – decyzję podejmuje Zarząd, negocjacje dotyczą kwot od 100 000,00 zł.

Bank stosuje kapitalizację odsetek:

 1. roczną w odniesieniu do:
 • rachunków bieżących,
 • rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych,
 • wkładów oszczędnościowych a`vista,
 • rachunków oszczędnościowych.
 1. kwartalną lub miesięczną – na podstawie podpisanej indywidualnej umowy (JST),
 2. zgodną z terminem zapadalności – w odniesieniu do wszystkich depozytów terminowych.
 3. na dzień likwidacji – w odniesieniu do wszystkich rodzajów rachunków i depozytów.