Imieniny: Ferdynanda, Karola, Jana

Powiadomienia SMS

 • Funkcje Pasywne - powiadamianie o zdarzeniu automatycznie wygenerowaną wiadomością SMS
  wg czasu i zakresu ustalonego przez Użytkownika, np. informacje o:
  - wysokości salda na rachunku,
  - zmianie salda,
  - wystąpieniu debetu na rachunku,
 • Funkcje Aktywne - dokonywanie przelewów z rachunku za pomocą wiadomości SMS
  - wystawianie polecenia przelewu na wcześniej zdefiniowany rachunek odbiorcy,
  - otrzymanie na żadanie wiadomości z aktualnym stanem salda na rachunku,
  - otrzymanie informacji o predefiniowanym rachunku beneficjenta,
  - uzyskanie wykazu ostatnio przeprowadzonych operacji (max. 5).