Imieniny: Ferdynanda, Karola, Jana

Kredyt

 1. KREDYT GOTÓWKOWY „Przyjazny”

 

Produkt kredytowy przeznaczony na własne potrzeby konsumpcyjne.

Kredyt do kwoty 255 550,00 zł.

 • maksymalny okres kredytowania – 6 lat
 • prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo w dniu postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe obowiązującej w Banku.

 

 1. KREDYT GOTÓWKOWY - SEZONOWY

 

Produkt kredytowy przeznaczony na własne potrzeby konsumpcyjne.

Maksymalna kwota kredytu - 10.000 zł.

Maksymalny okres kredytowania – 24 miesięcy

Prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe obowiązującą  w Banku.

 

 1. KREDYT ODNAWIALNY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

 

Produkt kredytowy dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR).

 

Kredyt dedykowany gospodarstwom domowym, którym nie zawsze wystarcza środków pieniężnych do najbliższej wypłaty wynagrodzenia, emerytury bądź renty.

 

 

 • maksymalna wysokość kredytu odnawialnego – do kwoty 255 550,00 zł, jednak nie więcej niż 6-krotność dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy przyjętych w ocenie zdolności kredytowej, które są przekazywane na ROR klienta w Banku, w którym udostępniany jest limit kredytowy,
 • maksymalny okres kredytowania – do 60 m-cy, przy czym każdorazowo po okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12 miesięcy bez konieczności spłaty kredytu oraz składania wniosku i podpisywania aneksu, pod warunkiem comiesięcznych wpłat na ROR,
 • prowizja- pobierana jest przy uruchomieniu kredytu odnawialnego oraz każdorazowo za odnowienie limitu kredytowego na kolejny rok, zgodnie z Taryfą obowiązującą w Banku,
 • wykorzystanie środków może być dokonywane w dowolnych kwotach i z dowolną częstotliwością w ramach przyznanego kredytu odnawialnego

 

 

 1. KARTA KREDYTOWA

Produkt  przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych klienta.

Kredyt udzielony jest w postaci limitu kredytowego do wykorzystania przy użyciu karty poprzez wielokrotne zadłużanie się i spłatę w ramach przyznanego limitu.

Maksymalna wysokość 20 000,00 zł, przy czym kwota kredytu nie może przekraczać 3-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy.

 • maksymalny okres kredytowania – 48 miesięcy,
 • prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe obowiązującą w Banku.

 

 1. KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE

 

1) KREDYT MIESZKANIOWY

Produkt kredytowy przeznaczony na budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację, dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej, nabycie nieruchomości mieszkalnej.

 • prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo w dniu postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe obowiązującej w Banku.

 

2) KREDYT KONSOLIDACYJNY

Produkt kredytowy przeznaczony na spłatę zadłużenia kredytobiorcy w Banku Spółdzielczym w Świeciu lub w innych bankach z tytułu kredytów na cele mieszkaniowe, limitów kredytowych, kart kredytowych, pożyczek hipotecznych, kredytów ratalnych, kredytów gotówkowych, samochodowych i innych kredytów konsumpcyjnych, z zastrzeżeniem że ponad 50% kwoty kredytu musi zostać przeznaczona na spłatę kredytu udzielonego na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych.

 • prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo w dniu postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe obowiązującej w Banku.

 

3) KREDYT KONSUMPCYJNY ZABEZPIECZONY HIPOTECZNIE

Produkt kredytowy przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny.

 • prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo w dniu postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe obowiązującej w Banku.

 

4) POŻYCZKA HIPOTECZNA

Produkt kredytowy przeznaczony na cel nieokreślony, z zastrzeżeniem, że umowa o pożyczkę hipoteczną nie może być zawarta w związku z prowadzoną przez klienta indywidualnego działalnością gospodarczą, zawodową lub rolniczą.

 • prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo w dniu postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe obowiązującej w Banku.

 

  6.KREDYT MIESZKANIOWY „MIESZKANIE DLA MŁODYCH”

Program MDM jest programem stosowania finansowanego wsparcia na podstawie przepisów  Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. Z 2013, poz. 1304 i 1608, z późn. zm.).

Produkt kredytowy przeznaczony na zakup mieszkania, wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.