Imieniny: Ferdynanda, Karola, Jana

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR, ROM i ROS)

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR - STANDARD

Przeznaczony dla osób fizycznych. Rachunek może być otwarty dla jednej  lub kilku osób z zastrzeżeniem, że współposiadaczami są rezydenci lub tylko nierezydenci.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy pozwala właścicielowi na:

- gromadzenie środków pieniężnych oraz  przeprowadzanie rozliczeń, 

- korzystanie z kredytu w ROR lub z debetu dopuszczalnego w wysokości 50% środków

  wpływających na rachunek,

- korzystanie z kart debetowych, które umożliwiają przeprowadzanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,

- usługa "depozytu kopertowego"- wpłata gotówki na rachunek prowadzony w Naszym Banku przez Bankomat przy użyciu karty bankomatowej,

-  wykonywania wszelkich operacji rozliczeniowych w  terminie  wskazanym typu: przelew, zlecenie stałe, PZ,

- dostęp do rachunku przez Internet i na  samodzielne  wykonywania rozliczeń  oraz kontrolowanie  obrotów  na rachunku,

- dostęp do rachunku przez telefon komórkowy: informacja o stanie środków i możliwość wykonywania przelewów, (opcja dla Klientów nie posiadających dostępu do Internetu),

ROR oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, a odsetki kapitalizowane  są na  koniec roku kalendarzowego.

 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla młodych START - ROM

Rachunek dla osób fizycznych w wieku od 13 do 25 lat. Po ukończeniu 25 roku życia ROR-START zamieniany jest na rachunek ROR-STANDARD.

 • darmowe założenie i prowadzenie rachunku,
 • wydanie pierwszej karty bankomatowej bez opłat,
 • obniżone koszty przelewów,
 • dostęp do konta przez Internet,
 • dostęp do rachunku przez telefon komórkowy: informacja o stanie środków poprzez sms-y.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla seniora  - ROS

Rachunek dla osób fizycznych, które spełnią łącznie dwa warunki:

- muszą mieć ukończone 55 lat

- oraz pobierać świadczenie z tytułu emerytury lub renty.

Załatwiamy formalności związane z przeniesieniem rachunku z innego Banku, 

Powiadamiamy ZUS i KRUS

- miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 2,50 zł

- obniżone koszty zleceń stałych.

 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ

 • ,,Konto za złotówkę’’ to rachunek oszczędnościowo -rozliczeniowy dla osób fizycznych z dedykowanym pakietem opłat,
 • Do konta w pakiecie wydawana jest bezpłatnie karta debetowa Mastercard
 • Posiadacz rachunku może uzyskać dostęp do rachunku za pośrednictwem kanałów elektronicznych
 • Bezpłatna aplikacja Portfel SGB w pakiecie
 • Tylko złotówka za konto z kartą i bankowością elektroniczną oraz aplikacją mobilną.
 • Prawie 4 tys. bezpłatnych bankomatów w kraju (bankomaty sieci SGB, BPS oraz zrzeszonych banków spółdzielczych).
 • Brak opłat za wypłatę gotówki za granicą.
 • Brak opłat za wypłaty gotówki w ramach cashback w kraju.
 • 3 zł  za wypłatę gotówki w bankomatach obcych w kraju.

 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - WYGODNE KONTO ZUS

Konto przeznaczone jest dla klientów nieposiadających rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, którzy otrzymują rentę lub emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Za 1 zł miesięcznie za prowadzenie konta zyskujesz:

Bezpłatne wypłaty gotówki w szerokiej sieci bankomatów z Grupy BPS i SGB

Bezpłatne użytkowanie karty debetowej

Pomoc medyczną i domową w ramach dodatkowego pakietu ubezpieczeniowego assistance

 

Oferta promocyjna to:

 

0 zł za otwarcie rachunku

1 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku

0 zł za wydanie i wznowienie karty debetowej

0 zł za użytkowanie karty debetowej

0 zł za wypłaty w bankomatach sieci BPS i SGB

0 zł za udostępnienie usług bankowości elektronicznej

0 zł za pakiet ubezpieczeniowy assistance - przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej; po upływie tego czasu koszt ubezpieczenia to tylko 60 gr miesięcznie w przypadku kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej.

 

Pakiet ubezpieczeniowy assistance obejmuje: pomoc w domu, pomoc medyczną na terenie RP i podczas podróży zagranicznej, pomoc podczas podróży samochodem oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego, infolinię medyczną i infolinię podróżną.