W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji, a po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej, a także do celów marketingowych. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych i marketingowych. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies wszystkich wskazanych wyżej kategorii kliknij przycisk "Zaakceptuj wszystkie". Poszczególne ustawienia plików cookies możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Zarządzaj preferencjami”. Jeśli ustawienia odpowiadają Twoim preferencjom, aby wyrazić zgodę na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym w wybranym przez Ciebie zakresie kliknij przycisk "Zapisz moje wybory". Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności [link].

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym, co pomaga lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości serwisu internetowego (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy, podczas korzystania przez nich z innych stron internetowych lub portali społecznościowych (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.

Loading...

 

        Wakacje kredytowe

 

 1. KREDYT GOTÓWKOWY „Przyjazny”

Produkt kredytowy przeznaczony na własne potrzeby konsumpcyjne.

Kredyt do kwoty 255 550,00 zł.

 • maksymalny okres kredytowania – 6 lat
 • prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo w dniu postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe obowiązującej w Banku.

 2. KREDYT ODNAWIALNY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

Produkt kredytowy dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR).

Kredyt dedykowany gospodarstwom domowym, którym nie zawsze wystarcza środków pieniężnych do najbliższej wypłaty wynagrodzenia, emerytury bądź renty.

 

 • maksymalna wysokość kredytu odnawialnego – do kwoty 255 550,00 zł, jednak nie więcej niż 6-krotność dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy przyjętych w ocenie zdolności kredytowej, które są przekazywane na ROR klienta w Banku, w którym udostępniany jest limit kredytowy,
 • maksymalny okres kredytowania – do 60 m-cy, przy czym każdorazowo po okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12 miesięcy bez konieczności spłaty kredytu oraz składania wniosku i podpisywania aneksu, pod warunkiem comiesięcznych wpłat na ROR,
 • prowizja- pobierana jest przy uruchomieniu kredytu odnawialnego oraz każdorazowo za odnowienie limitu kredytowego na kolejny rok, zgodnie z Taryfą obowiązującą w Banku,
 • wykorzystanie środków może być dokonywane w dowolnych kwotach i z dowolną częstotliwością w ramach przyznanego kredytu odnawialnego

 

 3. Eko KREDYT z oprocentowaniem 4%

    Cele Kredyty EKO:

 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych,
 • zakup i montaż nowej instalacji grzewczej,
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej,
 • pokrycie kosztów przyłączenia do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej,
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia,
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu,
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji,
 • zakup sprzętu AGD A+++,
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków.

 

4. KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE

 

1) KREDYT MIESZKANIOWY

Produkt kredytowy przeznaczony na budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację, dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej, nabycie nieruchomości mieszkalnej.

 • prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo w dniu postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe obowiązującej w Banku.

 

2) KREDYT KONSOLIDACYJNY

Produkt kredytowy przeznaczony na spłatę zadłużenia kredytobiorcy w Banku Spółdzielczym w Świeciu lub w innych bankach z tytułu kredytów na cele mieszkaniowe, limitów kredytowych, kart kredytowych, pożyczek hipotecznych, kredytów ratalnych, kredytów gotówkowych, samochodowych i innych kredytów konsumpcyjnych, z zastrzeżeniem że ponad 50% kwoty kredytu musi zostać przeznaczona na spłatę kredytu udzielonego na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych.

 • prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo w dniu postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe obowiązującej w Banku.

 

3) KREDYT KONSUMPCYJNY ZABEZPIECZONY HIPOTECZNIE

Produkt kredytowy przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny.

 • prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo w dniu postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe obowiązującej w Banku.

 

4) POŻYCZKA HIPOTECZNA

Produkt kredytowy przeznaczony na cel nieokreślony, z zastrzeżeniem, że umowa o pożyczkę hipoteczną nie może być zawarta w związku z prowadzoną przez klienta indywidualnego działalnością gospodarczą, zawodową lub rolniczą.

 • prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo w dniu postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe obowiązującej w Banku.

 

5. KARTA KREDYTOWA

Produkt  przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych klienta.

Kredyt udzielony jest w postaci limitu kredytowego do wykorzystania przy użyciu karty poprzez wielokrotne zadłużanie się i spłatę w ramach przyznanego limitu.

Maksymalna wysokość 20 000,00 zł, przy czym kwota kredytu nie może przekraczać 3-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy.

 • maksymalny okres kredytowania – 48 miesięcy,
 • prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe obowiązującą w Banku.

6. PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE

 • ubezpieczenie mieszkania, domu wraz z wyposażeniem od zdarzeń losowych (m.in. od pożaru, powodzi) oraz/i kradzieży,
 • ubezpieczenie samochodów – pełen zakres – OC, AC, NNW, Assistance, Ochrona prawna,
 • ubezpieczenie podróży zagranicznych,
 • ubezpieczenie na życie,
 • OC w życiu prywatnym (zabezpieczenie przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych osobom trzecim),
 • ochrona prawna (fachowa pomoc prawna w takich sytuacjach, jak: spór z pracodawcą, naliczenie niewłaściwej emerytury)