W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji, a po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej, a także do celów marketingowych. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych i marketingowych. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies wszystkich wskazanych wyżej kategorii kliknij przycisk "Zaakceptuj wszystkie". Poszczególne ustawienia plików cookies możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Zarządzaj preferencjami”. Jeśli ustawienia odpowiadają Twoim preferencjom, aby wyrazić zgodę na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym w wybranym przez Ciebie zakresie kliknij przycisk "Zapisz moje wybory". Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności [link].

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym, co pomaga lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości serwisu internetowego (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy, podczas korzystania przez nich z innych stron internetowych lub portali społecznościowych (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.

Loading...

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR - STANDARD

Przeznaczony dla osób fizycznych. Rachunek może być otwarty dla jednej  lub kilku osób z zastrzeżeniem, że współposiadaczami są rezydenci lub tylko nierezydenci.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy pozwala właścicielowi na:

- gromadzenie środków pieniężnych oraz  przeprowadzanie rozliczeń, 

- korzystanie z kredytu w ROR lub z debetu dopuszczalnego w wysokości 50% środków

  wpływających na rachunek,

- korzystanie z kart debetowych, które umożliwiają przeprowadzanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,

- usługa "depozytu kopertowego"- wpłata gotówki na rachunek prowadzony w Naszym Banku przez Bankomat przy użyciu karty bankomatowej,

-  wykonywania wszelkich operacji rozliczeniowych w  terminie  wskazanym typu: przelew, zlecenie stałe, PZ,

- dostęp do rachunku przez Internet i na  samodzielne  wykonywania rozliczeń  oraz kontrolowanie  obrotów  na rachunku,

- dostęp do rachunku przez telefon komórkowy: informacja o stanie środków i możliwość wykonywania przelewów, (opcja dla Klientów nie posiadających dostępu do Internetu),

ROR oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, a odsetki kapitalizowane  są na  koniec roku kalendarzowego.

 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla młodych START - ROM

Rachunek dla osób fizycznych w wieku od 13 do 25 lat. Po ukończeniu 25 roku życia ROR-START zamieniany jest na rachunek ROR-STANDARD.

 • darmowe założenie i prowadzenie rachunku,
 • wydanie pierwszej karty bankomatowej bez opłat,
 • obniżone koszty przelewów,
 • dostęp do konta przez Internet,
 • dostęp do rachunku przez telefon komórkowy: informacja o stanie środków poprzez sms-y.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla seniora  - ROS

Rachunek dla osób fizycznych, które spełnią łącznie dwa warunki:

- muszą mieć ukończone 55 lat

- oraz pobierać świadczenie z tytułu emerytury lub renty.

Załatwiamy formalności związane z przeniesieniem rachunku z innego Banku, 

Powiadamiamy ZUS i KRUS

- miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 2,50 zł

- obniżone koszty zleceń stałych.

 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ

 • ,,Konto za złotówkę’’ to rachunek oszczędnościowo -rozliczeniowy dla osób fizycznych z dedykowanym pakietem opłat,
 • Do konta w pakiecie wydawana jest bezpłatnie karta debetowa Mastercard
 • Posiadacz rachunku może uzyskać dostęp do rachunku za pośrednictwem kanałów elektronicznych
 • Bezpłatna aplikacja Portfel SGB w pakiecie
 • Tylko złotówka za konto z kartą i bankowością elektroniczną oraz aplikacją mobilną.
 • Prawie 4 tys. bezpłatnych bankomatów w kraju (bankomaty sieci SGB, BPS oraz zrzeszonych banków spółdzielczych).
 • Brak opłat za wypłatę gotówki za granicą.
 • Brak opłat za wypłaty gotówki w ramach cashback w kraju.
 • 3 zł  za wypłatę gotówki w bankomatach obcych w kraju.

 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - WYGODNE KONTO ZUS

Konto przeznaczone jest dla klientów nieposiadających rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, którzy otrzymują rentę lub emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Za 1 zł miesięcznie za prowadzenie konta zyskujesz:

Bezpłatne wypłaty gotówki w szerokiej sieci bankomatów z Grupy BPS i SGB

Bezpłatne użytkowanie karty debetowej

Pomoc medyczną i domową w ramach dodatkowego pakietu ubezpieczeniowego assistance

 

Oferta promocyjna to:

 

0 zł za otwarcie rachunku

1 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku

0 zł za wydanie i wznowienie karty debetowej

0 zł za użytkowanie karty debetowej

0 zł za wypłaty w bankomatach sieci BPS i SGB

0 zł za udostępnienie usług bankowości elektronicznej

0 zł za pakiet ubezpieczeniowy assistance - przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej; po upływie tego czasu koszt ubezpieczenia to tylko 60 gr miesięcznie w przypadku kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej.

 

Pakiet ubezpieczeniowy assistance obejmuje: pomoc w domu, pomoc medyczną na terenie RP i podczas podróży zagranicznej, pomoc podczas podróży samochodem oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego, infolinię medyczną i infolinię podróżną.